ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Lammers Bouw en Montage verwerkt van haar klanten.

 

Indien je klant wordt van Lammers Bouw en Montage, of om een andere reden persoonsgegevens aan Lammers Bouw en Montage verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze

Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Lammers Bouw en Montage, Stamperijstraat 15, 7011VS, Gaanderen. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 71153691

Wij zijn bereikbaar via 0655554046 of info@lammersbouwenmontage.nl

2. Welke gegevens verwerkt Lammers Bouw en Montage en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum

b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)

c) telefoonnummer, e-mailadres,

 

2.2 Lammers Bouw en Montage verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,

b) je naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Lammers Bouw en Montage.

 

3. Bewaartermijnen

Lammers Bouw en Montage verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Lammers Bouw en Montage passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Lammers Bouw en Montage gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaar van Lammers Bouw en Montage kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Lammers Bouw en Montage zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

 

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaar.

 

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Lammers Bouw en Montage je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunnen worden gericht aan de eigenaar van Lammers Bouw en Montage via info@lammersbouwenmontage.nl

 

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.

ADRES

Stamperijstraat 15
7011VS, GAANDERENCONTACT

06 5555 4046
info@lammersbouwenmontage.nl


GEGEVENS

KvK 71153691